AA-V zoekt een werfleider en een asbestverwijderaar. Interesse? Bekijk onze vacatures.

De 5 grootste risico’s op een bouwwerf en hoe wij ze voorkomen

In de bouwsector gebeuren veruit de meeste werkongevallen. In 2018 waren er per 100.000 werknemers meer dan 3300 werkongevallen. Dit wil zeggen dat 3,3% van alle medewerkers in de bouw ooit geconfronteerd worden met een werkongeval in één of andere vorm.

De grootste risico’s op een bouwwerf zijn volgens ons:

  • Vallende voorwerpen
  • Werken op hoogte
  • Gevaarlijke stoffen
  • Snijwonden
  • Rommel op de werf

Voor AA-V komt veiligheid voor mens en milieu op de eerste plaats. Wij streven ernaar dat iedereen op het einde van zijn werkdag weer veilig thuiskomt. Als klant wilt u dat uw project op een veilige en correcte manier verloopt, zonder incidenten en zonder gezeur! Bij elk project proberen wij onze klant volledig te ontzorgen.

In dit artikel bespreken we de volgens ons grootste risico’s op een bouwwerf. Onze filosofie is; beter voorkomen dan genezen. We trachten altijd eerst de gevaren en risico’s weg te nemen of te beperken alvorens we starten. Als dit niet (geheel) mogelijk is beperken we zoveel mogelijk de risico’s en kunnen we terugvallen op de investeringen die we doen op het gebied van veiligheid; zoals persoonlijke beschermingsmiddelen, collectieve beschermingsmiddelen, de opleiding van onze medewerkers en onze recurrente veiligheidsmeetings.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Zonder persoonlijke beschermingsmiddelen wordt er niet gewerkt. Persoonlijke beschermingsmiddelen maken een enorm groot verschil bij een ongeval. Als asbestsaneerders werken we natuurlijk ook met gevaarlijke stoffen en materialen. AA-V beschikt over alle nodige certificaten die de veiligheid en kwaliteit garanderen. We opteren voor zichtbare werkkledij zodat onze medewerkers ten alle tijde goed zichtbaar zijn op de werf. We voorzien ook helmen, valharnassen en ademluchtbescherming.

asbest golfplaat wordt verplaatst

Collectieve beschermingsmiddelen

We investeren dagelijks in collectieve beschermingsmiddelen. Als we werken op hoogte doen we dit altijd met gekeurde stellingen. We gebruiken dakrandbeveiliging en een valstop om de risico’s van op hoogte werken zoveel mogelijk te kunnen beperken.

24843 1

Opleiden van onze medewerkers

Veilig werken is ook investeren in je medewerkers. Iets wat we bij AA-V erg belangrijk vinden. Onze asbestsaneerders volgen continu opleidingen en trainingen zodat ze in elke situatie weten wat de veiligste manier van werken is en hoe ze moeten omgaan met gevaarlijke stoffen en materialen.

Veiligheidsmeetings

We houden maandelijks toolboxmeetings waarin we de veiligheidsrisico’s van dat moment bespreken. We herhalen de veiligheidsmaatregelen die gerespecteerd moeten worden. Op de werf zelfs doen we dagelijks een last minute risicoanalyse (LMRA). Als deze niet in orde is, wordt er niet gestart met de werken.

Propere werf

Bij AA-V streven we ernaar om elke werf waar we actief zijn, proper te houden. Werken op een propere en gestructureerde werf verkleint niet alleen het risico op ongevallen maar bevordert ook de productiviteit.

Wilt u ook compleet ontzorgd worden bij asbestwerken aan uw project?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Meer informatie of een offerte nodig?

Interesse in een samenwerking of op zoek naar informatie of een offerte? Neem zeker contact met ons op via telefoon of mail en wij helpen u graag verder. 

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin