AA-V zoekt een werfleider en een asbestverwijderaar. Interesse? Bekijk onze vacatures.

Waarom is een asbestinventaris belangrijk voor uw bedrijf?
Een asbestinventaris laat duidelijk zien op welke plekken in het gebouw asbesthoudende materialen zitten. Soms zitten deze op onverwachte plekken of kunnen ze alleen door een expert herkend worden.

Een asbestinventaris laat duidelijk zien op welke plekken in het gebouw asbesthoudende materialen zitten. Soms zitten deze op onverwachte plekken of kunnen ze alleen door een expert herkend worden.

Iedere organisatie is verplicht een asbestinventaris te bezitten van de bedrijfsgebouwen. Hierop is duidelijk aangegeven waar het asbest zit en hoe vergevorderd deze is. Tevens staat hierop aangegeven welke plekken van asbest u spoedig moet laten verwijderen en welke u nog een poosje met rust kan laten. Hierbij geldt wel dat de nodige preventieve maatregelen zijn genomen.

Het is van immens belang om altijd een complete rapportage te hebben. Op ieder moment bent u genoodzaakt een volledige beschrijving te hebben waar het asbesthoudende materiaal in het gebouw aanwezig is.

Wat zijn de voordelen van een asbestinventaris?

  • Enkel asbest deskundigen kunnen sommige asbesthoudende materialen verwijderen, bewerken of behandelen. Heeft u een correcte en volledige asbestinventaris, dan kunnen deze experts hun werk op een veilige en accurate manier uitvoeren. Altijd belangrijk om hier aandacht aan te schenken bij verbouwingen of onderhoudswerk.
  • Het is goed voor de gezondheid! Blootstelling aan asbest is een ernstig gezondheidsrisico. Met een asbestinventaris kunt u uzelf en uw werknemers veilig houden. Het is te allen tijde verplicht om derden (bezoekers, klanten, business meetings) een duidelijke melding te geven over het asbest in uw gebouw!

Wettelijke noodzaak?

U bent wettelijk verplicht als werkgever om een asbestinventaris op te stellen van uw bedrijfsgebouw. Het is vaak een langdurend en moeizaam proces. De inventaris moet voldoen aan een flink aantal wettelijke vereisten, waarbij u de hulp kan inschakelen van een asbest preventieadviseur.

Hierbij een duidelijke opsomming van de benodigde stappen voor een correcte, volledige inventarisatie:

  1. Voorgeschiedenis van het gebouw nagaan. Denk hierbij aan eerdere verbouwingen. Dit komt naar voren tijdens een uitgebreide bestudering van het lastenboek.
  2. Een grondig en compleet visueel onderzoek uitvoeren in alle ruimtes.
  3. Foto’s van de exacte locatie van arbeidsmiddelen die mogelijk asbest meedragen. Deze middelen moeten vervolgens geanalyseerd worden in een erkend laboratorium.
  4. Bepalen welk asbesthoudend materiaal prioriteit heeft om aan te pakken. Baseer dit op het soort asbest, externe beïnvloeding, oppervlakte- en structuurtoestand, locatie van de asbest en hoe vaak de ruimte wordt benut.
  5. Concreet maken van maatregelen en daarbij een concreet voorstel doen voor de toekomstige behandeling of verwijdering van asbesthoudend materiaal.
  6. Een inventaris aanleveren waarin duidelijk en officieel de toepassingen en beheersmaatregelen staan.

Schakel onze professionele hulp in

AA-V helpt uw bedrijf om een volledige en wettelijk verplichte asbestinventarisatie op te stellen. We bieden advies over de maatregelen die genomen moeten worden, en proberen u op een leerzame manier te laten zien hoe u veilig met asbest om kunt gaan.

Meer informatie of een offerte nodig?

Interesse in een samenwerking of op zoek naar informatie of een offerte? Neem zeker contact met ons op via telefoon of mail en wij helpen u graag verder. 

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin