AA-V zoekt een werfleider en een asbestverwijderaar. Interesse? Bekijk onze vacatures.

Veel gestelde vragen over asbest.
Hieronder vindt u antwoorden op veelgestelde vragen met betrekking tot asbest.

Hieronder vindt u antwoorden op veelgestelde vragen met betrekking tot asbest. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Wat is asbest?

Asbest is de verzamelnaam van een groep mineralen. Deze mineralen zijn sterk, isolerend, brandwerend en gemakkelijk te verwerken. Asbest is in veel gebouwen verwerkt omwille van de brandveiligheid, de isolerende en condensatiewerende eigenschappen. Voorbeelden van asbesttoepassingen zijn; vezelcementplaten, dak- en gevelbekleding, tegels, vloerbekleding, branddeuren, buisisolatie rond leidingen,… Asbest is ongevaarlijk zolang het in gebonden toestand verkeert. Maar eens de asbestvezels vrij in de lucht circuleren, kan het door inademing in het lichaam worden opgenomen en brengt het tal van gezondheidsrisico’s met zich mee. Deze risico’s kunnen vermeden worden door de verwijdering op een correcte manier te laten uitvoeren. AA-V is hiervoor dan ook uw geschikte partner.

Wat zijn de gezondheidsrisico’s van asbest?

Sommige asbestvezels zijn zo klein dat de trilharen en slijmvliezen in onze luchtwegen ze niet kunnen afvoeren. Hierdoor kunnen ze tot diep in de longen doordringen en daar maximale schade aanrichten. Bijvoorbeeld asbestose, een ziekte waarbij de longblaasjes steeds moeilijker zuurstof opnemen.

Wanneer is asbest gevaarlijk?

Asbest is alleen gevaarlijk als u losse asbestvezels inademt. De vezels zijn niet met het blote oog te zien en kunnen vrijkomen bij de beschadiging van asbesthoudend materiaal, bijvoorbeeld in de vorm van stof. Neem daarom altijd de juiste voorzorgsmaatregelen als u asbest verwijdert. Bij het inademen dringen asbestvezels zeer diep in de longen, wat ernstige ziektes kan veroorzaken. Asbestvezels inslikken of aanraken (contact met de huid) is volgens de huidige inzichten niet gevaarlijk. Toch wast u best uw handen als u asbestvezels hebt aangeraakt. Zo voorkomt u dat u alsnog vezels inademt. Hoe vaker u wordt blootgesteld aan asbestvezels, hoe meer risico u loopt om ziek te worden. Zeker wie herhaaldelijk in contact komt met hoge concentraties asbestvezels kan een asbestziekte krijgen. In combinatie met roken lopende de risico’s door het inademen van asbest sterk op. De genetische gevoeligheid speelt ook een rol en verschilt van persoon tot persoon. Opgelet: ook een korte blootstelling aan asbestvezels kan gevaarlijk zijn. Maar dat betekent niet dat u sowieso ziek wordt door één keer asbesthoudend stof in te ademen. Vergelijk het met roken: een kettingroker loopt een groter risico op longkanker dan iemand die maar even gerookt heeft.

Wat moet ik doen als ik blootgesteld ben aan asbest?

Het gevaar van blootstelling is afhankelijk van de frequentie van de blootstelling.

Eenmalig contact
Vermoedt u dat u asbestvezels hebt ingeademd? Het is niet nodig om bij een dokter langs te gaan, zeker niet als u maar één keer bent blootgesteld. Dat komt omdat er voorlopig nog geen geschikte medische test bestaat die asbestvezels in het lichaam kan opsporen. Een röntgenonderzoek of een biopsie kan dus niet voorspellen of u risico loopt op een asbestziekte. Beide onderzoeken zijn bovendien belastend voor de gezondheid.

Regelmatig contact
Komt u voor uw beroep regelmatig in contact met asbesthoudende materialen? Dan kan een preventieve medische screening zinvol zijn. Het is wel belangrijk om te weten dat er voor veel asbestziektes nog geen genezende behandeling bestaat.

Symptomen asbestziektes
De eerste symptomen van een asbestziekte treden meestal pas op zo’n dertig à veertig jaar na de blootstelling aan asbest. U ervaart dus geen ziekteverschijnselen in de eerste jaren nadat u asbestvezels hebt ingeademd. Twijfelt u of u symptomen van een asbestziekte ervaart? Neem dan contact op met uw huisarts of de medische milieudeskundige in uw regio.

Waar werd asbest toegepast?

Destijds werden zowel zogenaamde hechtgebonden materialen (asbestcement, lijm, mastiek,…) niet-gebonden asbestmaterialen (spuitlagen, textielen, kalkisolaties, asbestkarton,…) op de markt gebracht. Het betreft meer dan 3500 verschillende soorten asbestmaterialen die tussen WOII en 1999 gebruikt werden. Vooral gebouwen en installaties die dateren van de jaren 60, 70 en 80 of die in die periode gerenoveerd werden, kunnen heel wat asbestmaterialen bevatten. In de jaren 90 werden vooral nog hechtgebonden materialen (in de volksmond gekend als eternit) en dichtingen toegepast. Gebouwen en installaties die voor 1999 gebouwd of geplaatst werden, kunnen dus asbesthoudende materialen bevatten.

Welke soorten asbest bestaan er?

We onderscheiden twee categorieën van asbesthoudende materialen:

  • Hechtgebonden asbest: asbestcement, asbesthoudende vloertegels en vloerbekledingen, asbesthoudende bitumen en roofingproducten en asbesthoudende pakkingen en dichtingen waarvan het bindmiddel bestaat uit cement, bitumen, kunststof of lijm. Uit deze materialen komen weinig of geen vezels vrij als ze in goede staat zijn, tenzij je er onzorgvuldig mee omspringt (breken, slijpen, boren,…).
  • Niet hechtgebonden asbest: alle andere asbesthoudende materialen. Deze asbesthoudende producten zijn de gevaarlijkste, want ze bevatten veel asbestvezels die bovendien makkelijk kunnen vrijkomen, zelfs passief door trillingen of luchtstromen.

Waar kan asbest in mijn woning voorkomen?

Strijkplanken, golfplaten, remblokjes, vloerbedekking, laboratoriummateriaal, pijpen, vloeistoffilters, gasmaskers, isolatiemateriaal,… Het zijn maar enkele voorbeelden van de duizenden producten waarin tot eind vorige eeuw asbest werd verwerkt. Dat asbest zo populair werd, is helemaal niet vreemd. Het is niet zeldzaam, laat zich vrij makkelijk opdelven en is goedkoop. De vezel bezit ook een reeks kwaliteiten waardoor het veel gebruikt werd: het is hittebestendig, onbrandbaar, slijtvast, thermisch en akoestisch isolerend en gemakkelijk te bewerken. Asbest kende dan ook bijzonder veel toepassingsvormen. Het werd gebruikt in meer dan 3.500 materialen en kan overal aanwezig zijn in gebouwen ouder dan 2001. De belangrijkste plaatsen of bronnen van asbesthoudende materialen in een gebouw zijn:

1649738849537
GebouwdelenGebouwelement
Brandvertragende geïsoleerde draagstructurenMetalen of betonnen structuur:
• Kolom
• Draagbalk
• Plafond
Technische lokalen (muren, vloeren, plafonds, deuren, leidingen, verwarmingsketels,…)• Stookplaats
• Elektriciteitscabine
• Lift
• Opslagplaats voor brandbare producten
Installatiekanalen• Koker
• Vlamdover
• Plaat
• Luik
• Kabeldoorgang
• Leiding
• Evacuatie
• Voeg
BuitentoepassingenDak- of gevelbekleding:
• Schrijnwerk (deur, raamwerk, afdichtingsvoeg, omlijsting, bovenlicht, vensterbank …)
• Schoorsteen
• Regenpijp
• Decoratief element
• Bloembak
Binnentoepassingen• Onderdak
• Vals plafond
• Scheidingswanden
• Vloerbekleding
• Schrijnwerk (deur, raamwerk, afdichtingsvoegen, omlijsting, bovenlicht, vensterbank, lambrisering …)
• Decoratief element

Wat is een asbestinventaris en wat is een asbestattest

De asbestinventaris is een oplijsting van de aanwezige asbesthoudende materialen in een gebouw of woning. Het wordt opgemaakt na een inspectie van de materialen en gebouwonderdelen die mogelijk asbest bevatten. Voor elk materiaal of gebouwonderdeel waar asbest in zit, geeft de asbestinventaris advies om het asbest veilig te beheren of te verwijderen. Op basis van dit inventaris levert de OVAM voor elke woning een uniek asbestattest af. Hierin staat alle informatie over de asbestveiligheid van de woning, maar ook advies over hoe u het aangetroffen asbest kunt beheren of laten verwijderen.

Is een asbestattest verplicht?

Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen die vóór 2001 zijn gebouwd. De makelaar of notaris neemt de informatie die in het attest staat op in het compromis en uiteindelijk ook in de notariële akte. U hoeft niet te wachten tot 23 november. Als verkoper kunt u uw certificaat vooraf al aan potentiële kopers laten zien. Bij verhuur dient de verhuurder de (nieuwe) huurder een kopie van het asbestattest te bezorgen als dit aanwezig is. In 2032 moet elke eigenaar van een huis of gebouw, gebouwd voor het jaar 2001, getest worden op asbest.

Heb je als verhuurder een asbestattest nodig?

Het feit dat iemand een pand verhuurt, houdt op zich geen verplichting in om een asbestattest op de stellen. Tegen 2032 moet wel elke eigenaar van een gebouw van voor 2001 beschikken over een asbestattest. Als verhuurder van een pand dat gebouwd is voor 2001 moet u pas in 2032 beschikken over een asbestattest. Beschikt u al sneller over een asbestattest? Dan moet u van zodra u beschikt over een asbestattest een kopie van het attest overhandigen aan uw (nieuwe) huurder.

Hoe kunt u asbest laten verwijderen?

Risiscovolle asbesttoepassingen mogen enkel door erkende asbestverwijderaars verwijderd worden. Zij werken volgens strikte veiligheidsprocedures. De verwijdering van minder risicovolle asbesttoepassingen mag ook via de methodiek van ‘eenvoudige handelingen’ door een aannemer of zelfstandige. Laat u asbest verwijderen door een aannemer of een zelfstandige? Dan zijn er een aantal maatregelen die zij voor, tijdens en na de werken moeten nemen. Een aannemer of installateur die mensen tewerkstelt om asbest te verwijderen is altijd verplicht om voor elke werknemer een attest ‘eenvoudige handelingen’ te kunnen voorleggen dat ze jaarlijks moeten behalen. Dit attest kunt u altijd opvragen bij de aannemer of installateur als u een offerte vraagt. Als u zelf een werkgever bent, bent u trouwens verplicht om over een asbestinventaris te beschikken voor uw gebouw of kantoor.

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin