AA-V zoekt een asbestverwijderaar. Interesse? Bekijk de vacature.

Veel gestelde vragen over asbest.
Hieronder vindt u antwoorden op veelgestelde vragen met betrekking tot asbest.

Hieronder vindt u antwoorden op veelgestelde vragen met betrekking tot asbest. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Wat is asbest?

Asbest is de verzamelnaam van een groep mineralen. Deze mineralen zijn sterk, isolerend, brandwerend en gemakkelijk te verwerken. Asbest is in veel gebouwen verwerkt omwille van de brandveiligheid, de isolerende en condensatiewerende eigenschappen. Voorbeelden van asbesttoepassingen zijn; vezelcementplaten, dak- en gevelbekleding, tegels, vloerbekleding, branddeuren, buisisolatie rond leidingen,… Asbest is ongevaarlijk zolang het in gebonden toestand verkeert. Maar eens de asbestvezels vrij in de lucht circuleren, kan het door inademing in het lichaam worden opgenomen en brengt het tal van gezondheidsrisico’s met zich mee. Deze risico’s kunnen vermeden worden door de verwijdering op een correcte manier te laten uitvoeren. AA-V is hiervoor dan ook uw geschikte partner.

Wat zijn de gezondheidsrisico’s van asbest?

Sommige asbestvezels zijn zo klein dat de trilharen en slijmvliezen in onze luchtwegen ze niet kunnen afvoeren. Hierdoor kunnen ze tot diep in de longen doordringen en daar maximale schade aanrichten. Bijvoorbeeld asbestose, een ziekte waarbij de longblaasjes steeds moeilijker zuurstof opnemen.

Waar werd asbest toegepast?

Destijds werden zowel zogenaamde hechtgebonden materialen (asbestcement, lijm, mastiek,…) niet-gebonden asbestmaterialen (spuitlagen, textielen, kalkisolaties, asbestkarton,…) op de markt gebracht. Het betreft meer dan 3500 verschillende soorten asbestmaterialen die tussen WOII en 1999 gebruikt werden. Vooral gebouwen en installaties die dateren van de jaren 60, 70 en 80 of die in die periode gerenoveerd werden, kunnen heel wat asbestmaterialen bevatten. In de jaren 90 werden vooral nog hechtgebonden materialen (in de volksmond gekend als eternit) en dichtingen toegepast. Gebouwen en installaties die voor 1999 gebouwd of geplaatst werden, kunnen dus asbesthoudende materialen bevatten.

Welke soorten asbest bestaan er?

We onderscheiden twee categorieën van asbesthoudende materialen:

  • Hechtgebonden asbest: asbestcement, asbesthoudende vloertegels en vloerbekledingen, asbesthoudende bitumen en roofingproducten en asbesthoudende pakkingen en dichtingen waarvan het bindmiddel bestaat uit cement, bitumen, kunststof of lijm. Uit deze materialen komen weinig of geen vezels vrij als ze in goede staat zijn, tenzij je er onzorgvuldig mee omspringt (breken, slijpen, boren,…).
  • Niet hechtgebonden asbest: alle andere asbesthoudende materialen. Deze asbesthoudende producten zijn de gevaarlijkste, want ze bevatten veel asbestvezels die bovendien makkelijk kunnen vrijkomen, zelfs passief door trillingen of luchtstromen.

Waar kan asbest in mijn gebouw voorkomen?

Strijkplanken, golfplaten, remblokjes, vloerbedekking, laboratoriummateriaal, pijpen, vloeistoffilters, gasmaskers, isolatiemateriaal,… Het zijn maar enkele voorbeelden van de duizenden producten waarin tot eind vorige eeuw asbest werd verwerkt. Dat asbest zo populair werd, is helemaal niet vreemd. Het is niet zeldzaam, laat zich vrij makkelijk opdelven en is goedkoop. De vezel bezit ook een reeks kwaliteiten waardoor het veel gebruikt werd: het is hittebestendig, onbrandbaar, slijtvast, thermisch en akoestisch isolerend en gemakkelijk te bewerken. Asbest kende dan ook bijzonder veel toepassingsvormen. Het werd gebruikt in meer dan 3.500 materialen en kan overal aanwezig zijn in gebouwen ouder dan 2001. De belangrijkste plaatsen of bronnen van asbesthoudende materialen in een gebouw zijn:

GebouwdelenGebouwelement
Brandvertragende geïsoleerde draagstructurenMetalen of betonnen structuur:
• Kolom
• Draagbalk
• Plafond
Technische lokalen (muren, vloeren, plafonds, deuren, leidingen, verwarmingsketels,…)• Stookplaats
• Elektriciteitscabine
• Lift
• Opslagplaats voor brandbare producten
Installatiekanalen• Koker
• Vlamdover
• Plaat
• Luik
• Kabeldoorgang
• Leiding
• Evacuatie
• Voeg
BuitentoepassingenDak- of gevelbekleding:
• Schrijnwerk (deur, raamwerk, afdichtingsvoeg, omlijsting, bovenlicht, vensterbank …)
• Schoorsteen
• Regenpijp
• Decoratief element
• Bloembak
Binnentoepassingen• Onderdak
• Vals plafond
• Scheidingswanden
• Vloerbekleding
• Schrijnwerk (deur, raamwerk, afdichtingsvoegen, omlijsting, bovenlicht, vensterbank, lambrisering …)
• Decoratief element

Is een asbestinventaris verplicht bij verkoop woning?

Vanaf 2022 is dit verplicht. De maatregel kadert in het asbestafbouwplan van de Vlaamse Overheid om Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig te maken. Regelgevingen of beslissingen hierover zijn nog niet vastgelegd. Het doel van de asbestinventaris is om woningeigenaars te informeren en sensibiliseren over het voorkomen van asbesttoepassingen en de potentiële risico’s die hieraan verbonden zijn. Meer info over een asbestinventaris. Vraag hier je offerte aan.

Hoe kan je asbest laten verwijderen?

Risiscovolle asbesttoepassingen mogen enkel door erkende asbestverwijderaars verwijderd worden. Zij werken volgens strikte veiligheidsprocedures. De verwijdering van minder risicovolle asbesttoepassingen mag ook via de methodiek van ‘eenvoudige handelingen’ door een aannemer of zelfstandige. Laat u asbest verwijderen door een aannemer of een zelfstandige? Dan zijn er een aantal maatregelen die zij voor, tijdens en na de werken moeten nemen. Een aannemer of installateur die mensen tewerkstelt om asbest te verwijderen is altijd verplicht om voor elke werknemer een attest ‘eenvoudige handelingen’ te kunnen voorleggen dat ze jaarlijks moeten behalen. Dit attest kunt u altijd opvragen bij de aannemer of installateur als u een offerte vraagt. Als u zelf een werkgever bent, bent u trouwens verplicht om over een asbestinventaris te beschikken voor uw gebouw of kantoor.

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin