AA-V zoekt een werfleider en een asbestverwijderaar. Interesse? Bekijk onze vacatures.

Premie asbestverwijdering in combinatie met zonnepanelen

Voor welke gebouwen?

Wie investeert in het verwijderen van asbest in combinatie met het leggen van zonnepanelen op het dak van een niet-verwarmd, niet-residentieel gebouw kan hiervoor een premie aanvragen.

Vlaanderen telt meer dan 350.000 niet-residentiële gebouwen die veel asbest bevatten. Vaak gaat het over loodsen en stallen. Eigenaars stellen een investering in zonnepanelen vaak uit omdat er een verbod geldt op het plaatsen van zonnepanelen op asbestdaken. De Vlaamse regering wil met behulp van deze premie asbestdaken zo snel mogelijk laten verdwijnen en tegelijkertijd het momentum aangrijpen om investeringen in hernieuwbare energie te promoten.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Saneren van een asbestdak en het plaatsen van nieuwe zonnepanelen. De nieuwe zonnepanelen worden geplaatst op het gesaneerde dak of op het dak van een ander gebouw op hetzelfde perceel.
  • Er moet een offerte voor de asbestverwijdering en asbestafvoer ondertekend zijn en een voorschotfactuur betaald zijn tussen 1/1/2022 en 31/12/2022. 
  • De zonnepanelen moeten uiterlijk op 31 december 2024 geplaatst zijn en tijdig aangemeld zijn bij Fluvius tussen 1 januari 2022 en 31 december 2024 en ten vroegste op de datum van de eerste factuur voor de asbestverwijdering. 
  • De nieuwe zonnepanelen moeten minstens 10% van het totale gesaneerde dak bedekken.  
  • In specifieke gevallen is deze premie combineerbaar met de premie voor zonnepanelen niet-woongebouwen 2022 van max. 1500 euro, afzonderlijk aan te vragen bij Fluvius.

Hoeveel bedraagt de premie?

Indien u voldoet aan de voorwaarden, heeft u recht op een premie voor asbestdakverwijdering van 12 euro/ m(tot max. 50% van de factuur voor asbestverwijdering en – afvoer). 

Hoe en wanneer kan u deze premie aanvragen?

Stap 1:

U kan de tijdelijke premie activeren vanaf 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023 via het premieloket van Fluvius. U voegt bij het aanvraagformulier een bewijs van ondertekende offerte of ondertekende bestelbon en een voorschotfactuur van minstens 10% voor de asbestverwijdering en -afvoer, beide gedateerd in 2022.  

Stap 2:

Nadat de asbestverwijdering en -afvoer is voltooid en de zonnepanelen werden geplaatst, kunt u de premie-aanvraag vervolledigen via de website van Fluvius, uiterlijk op 31 maart 2025

Meer informatie of een offerte nodig?

Interesse in een samenwerking of op zoek naar informatie of een offerte? Neem zeker contact met ons op via telefoon of mail en wij helpen u graag verder. 

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin